Waarom de Week van de Hoop 2018

Na het succes van de Week van de Hoop in 2017, met bijna 400 deelnemende scholen en ruim 100.000 leerlingen wordt er ook in 2018 een Week van de Hoop georganiseerd. Samen met alle scholen willen we laten zien wat voor een mooie initiatieven er ontstaan als kinderen hoop delen in hun eigen buurt, dorp of stad. Met de Week van de Hoop creëren we zo gezamenlijk een positieve beweging in onze maatschappij. Waar we in 2017 nadachten over het thema ‘ík heb hoop’, gaan we in de Week van de Hoop 2018 heel concreet aan de slag met het thema ‘ik deel hoop’. We hebben hiervoor weer speciaal lesmateriaal ontwikkeld, afgestemd op de verschillende niveaus in het primair en voortgezet onderwijs. Via de ikhebhoop-app of http://digiboard.ikhebhoop.nl kun je het lesmateriaal heel makkelijk en met minimale voorbereidingstijd gebruiken.

Gratis armbandjes en kans op een filmreportage

Als je je school nu aanmeldt, sturen we jullie voor de Week van de Hoop een pakket met het ondersteunende lesmateriaal en leuke ikhebhoop armbandjes voor de leerlingen. Daarnaast maken aangemelde scholen kans op een filmreportage. Want tijdens de Week van de Hoop touren we weer door Nederland om scholen te bezoeken.

Meedoen aan The Passion

Verus is dit jaar ook partner van The Passion. Deelnemers aan de Week van de Hoop maken kans om mee te doen aan The Passion 2018 in Amsterdam Zuidoost.