Waarom de Week van de Hoop

Wij leven in een tijd van polarisatie, angst, terrorisme en algehele verharding
van de maatschappij. Door internet en de (social) media krijgen deze negatieve aspecten meer aandacht dan ooit. Terwijl er ook heel hoopvolle dingen gebeuren. Zoals in het katholiek en christelijk onderwijs, waar docenten en leerkrachten elke dag bezig zijn om onze kinderen te inspireren en ze te laten inzien dat zij nodig zijn om een hoopvolle samenleving te bouwen.

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, maakt de hoop van honderdduizenden kinderen, leerkrachten en docenten zichtbaar. Als positieve tegenkracht voor alles wat daaraan afdoet. Door hen actief bezig te laten zijn met het thema hoop en hen in staat te stellen hun blijken van hoop te uiten en te delen met de wereld.

Daarom organiseren we van 20 t/m 26 maart 2017 de Week van de Hoop. Met speciaal ontwikkelde lessen en een eigen app ontdekken de leerlingen samen wat hoop voor hen betekent, waar zij hoop van krijgen en hoe zij hoop kunnen delen met elkaar en de wereld. Met deze campagne sluiten wij aan op het prachtige werk dat op onze scholen gebeurt. Zodat we met elkaar een positieve beweging op gang brengen in de klas, de school en daarmee in de samenleving!