Meld jouw school aan

lesmateriaal

We hebben lesmateriaal voor alle niveaus ontwikkeld om in de klas aan de slag te gaan met het thema hoop. Hieronder lees je er meer over! Je kunt het lesmateriaal ook direct bekijken via digiboard.ikhebhoop.nl of via de ikhebhoop – app die gratis beschikbaar is in de App Store van Apple of de Play Store van Google. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en gebruik van het lesmateriaal. Iedereen kan dus meedoen!

N.B.: Digiboard.ikhebhoop.nl is het beste te bekijken in Google Chrome en Internet Explorer 11 of hoger.

Wall of Hoop
Aan het eind van het lesprogramma vragen we je een videofilmpje te maken en deze te uploaden naar www.ikhebhoop.nl. Als iedereen meedoet ontstaat daar een indrukwekkende ‘Wall of Hoop’ waarmee we met z’n allen een krachtig signaal afgeven aan de maatschappij.

Flyers en posters
Er zijn flyers en posters beschikbaar om het thema Hoop nog extra te laten leven op je school. Je kunt ze hier downloaden.


GROEP 1, 2 EN 3 | PRIMAIR ONDERWIJS

Het is winter, de wereld is kaal en alle kleuren zijn verdwenen. Lenne en Lucas gaan samen met kinderen uit groep 1, 2 en 3 op zoek naar de verdwenen (lente)kleuren en nieuw leven. Samen denken ze na over de lente en maken ze een filmpje van tekens van de lente om hen heen. Het lesmateriaal bestaat uit vier lessen van 20 minuten voor op de laptop of het digibord en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*.
Instructiemateriaal Lenne en Lucas


GROEP 4, 5 EN 6 | PRIMAIR ONDERWIJS

Professor Hopeloos is radeloos. De professor ziet allemaal problemen, maar het lukt haar niet om hier oplossingen of uitvindingen voor te bedenken. Daarom roept Professor Hopeloos de hulp in van kinderen uit groep 4, 5 en 6. Ze heeft de denkkracht, creativiteit en fantasie van deze kinderen nodig voor nieuwe oplossingen en uitvindingen. De uitvindingen en oplossingen van de kinderen worden in een filmpje vastgelegd. Het lesmateriaal bestaat uit vier lessen van 20 minuten voor op de laptop of het digibord en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*.
Instructiemateriaal Prof Hopeloos


GROEP 7 EN 8 | PRIMAIR ONDERWIJS

Welke keuzes maak jij in lastige en uitdagende situaties en wie of wat geeft jou dan hoop? Het lesmateriaal voor groep 7 en 8 bestaat uit een interactieve game waarbij een pester op school gestopt moet worden. Aan het einde van deze missie maken de leerlingen een filmpje waarin ze vertellen en laten zien wie of wat hen hoop geeft in vergelijkbare situaties. Het lesmateriaal bestaat uit een les van 50 minuten en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*. De app is klassikaal te gebruiken via een laptop of het digibord, maar ook door de leerlingen zelf op een smartphone of tablet.
Instructiemateriaal PO Missie Hoop


ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS

Welke keuzes maak jij in lastige en uitdagende situaties en wie of wat geeft jou dan hoop? Het lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit een interactieve game waarbij leerlingen zich bevinden in een aantal spannende missies. In deze missies gaan de leerlingen o.a. aan de slag met het mysterie van de kluisjesdief. Aan het einde van de missie maken de leerlingen een filmpje waarin ze vertellen en laten zien wie of wat hen hoop geeft in vergelijkbare situaties. Het lesmateriaal bestaat uit een les van 50 minuten en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*. De app is klassikaal te gebruiken via een laptop of het digibord, maar ook door de leerlingen zelf op een smartphone of tablet.
Instructiemateriaal VO Missie Hoop


BOVENBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS

Hoop ontdekken op plekken waar je het niet verwacht! Voor deze uitdaging staan de bovenbouwleerlingen. Het lesmateriaal bestaat uit verhalen van hoop uit onverwachte hoek. Daarnaast maken leerlingen zelf een filmpje van een hoopvol verhaal uit hun eigen omgeving. Het lesmateriaal bestaat uit twee lessen van 50 minuten en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*. De app is klassikaal te gebruiken via een laptop of het digibord, maar ook door de leerlingen zelf op een smartphone of tablet.
Instructiemateriaal VO Unexpected Hope


MBO/ HBO

Het lesmateriaal bestaat uit een talkshow waarin (bekende) jongeren in gesprek gaan over hoop. Daarnaast zijn er een aantal korte reportages te zien over hoop in het leven van jongeren in uiteenlopende situaties ver weg en dichtbij. Rond deze talkshow zijn er creatieve verwerkingen en gespreksvragen beschikbaar om in de klas het gesprek over hoop te voeren. Het lesmateriaal bestaat uit een les van 50 minuten en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*.
Instructiemateriaal MBO-HBO


PABO

Het lesmateriaal bestaat uit een tweetal lessen waarin de studenten reflecteren op de betekenis van hoop in hun eigen leven en het leven van hun toekomstige leerlingen. In een aantal portretten van leerlingen uit het primair onderwijs wordt het leven van een kind geschetst. In groepen denken de studenten na over de hoopvolle betekenis die zij als aanstaande leerkrachten hebben op deze kinderen. Het lesmateriaal bestaat uit een les van 50 minuten en is te gebruiken via de ikhebhoop-app*.
Instructiemateriaal PABO* De ikhebhoop-app is te downloaden in de App Store (Apple) en Play Store (Google). Daarnaast is de ikhebhoop-app op het digibord in de klas te gebruiken via digiboard.ikhebhoop.nl