Leerlingen brengen hoop op Binnenhof

Een groep van 150 leerlingen verraste politiek Den Haag met een bijzondere boodschap: samen vormden zij op het Binnenhof het woord 'HOOP!' Bovendien hadden de kinderen tien hoopvolle ideeën meegenomen, waarmee ze het nieuwe kabinet en alle kamerleden willen inspireren. Met deze actie gaven drie Zuid-Hollandse basisscholen invulling aan de Week van de Hoop.

1. ARME LANDEN

Alle jongens en meisjes moeten dezelfde rechten en kansen krijgen, waar ze ook vandaan komen. Dus geef meer geld aan onderwijs in arme landen. Dan kunnen de mensen daar meer geld verdienen en verdwijnt de armoede.

2. KLIMAAT

Er is een afspraak over Co2-uitstoot. Laten we fabrieken sluiten als zij zich niet aan de afspraak houden. Laten we zorgen voor meer betaalbare elektrische auto's. En laten we vlees en benzine duurder maken. Dat geeft Hoop voor onze planeet.

3. WERK

Het zou mooi zijn om een grote bijeenkomst van werkgevers en mensen zonder baan organiseren, zodat iedereen zonder werk weer hoop krijgt voor de toekomst.

4. OUDEREN

Regel goede zorg voor iedereen. Ook voor oude mensen. We moeten hen niet vergeten. Dat geeft hen weer hoop.

5. POLITIEK

Als de politieke partijen beter luisteren naar elkaar en minder ruzie maken, komt er vast ook minder ruzie in Nederland. En als ze zich aan hun beloftes houden, eerlijk zijn en goed samenwerken, geeft dat vertrouwen. En vertrouwen geeft hoop.

6. AFVAL

Als we afval goed uit elkaar halen, kunnen we veel spullen nog eens gebruiken. En als mensen moeten betalen voor hun afval, komt er vanzelf minder rommel. Ook is er iets uitgevonden om de plastic soep op te ruimen. Als we dat nou gewoon gaan gebruiken, worden de oceanen weer schoon.

7. ZIEKEN

Zorg voor goede medicijnen voor zieke mensen. En zorg dat het voor iedereen mogelijk is om naar de dokter te gaan. Dan hebben ze weer hoop.

8. EUROPA

Wij hopen dat er geen oorlog komt met Turkije. En we hopen dat Nederland lid blijft van de EU. Dat is beter voor de handel, en we kunnen dan goedkoper op vakantie gaan naar andere landen.

9. KINDEREN

Kinderen zijn de toekomst, dus laten we ervoor zorgen dat kindermishandeling wordt gestopt.

10. VLUCHTELINGEN

Regel meer goede opvang en begeleiding voor vluchtelingen, dan kunnen ze hun leven weer oppakken. Laten we iedereen hoop geven voor de toekomst.